MYKLIMA.net                                                                                     

Klima, fakta  og synspunkter.
  
nettsted eier: Arthur Ellingsen mail: arth
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norske politikere bruker samfunnets, dine og mine resursser feil! Det gjelder alle CO2-reduserende tiltak! Effekt: Økonomien ruineres! Natur og miljø ødelegges! Klimaendringer skjer, likevel har  CO2 utslipp ingen målbar effekt på klima! 
Bli med i flg. FB-gruppe: Klimarealistene. Bli medlem av Klimarealistene.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klima/miljøsaken - i klartekst.

Miljø og natur må skjermes!
Full enighet!
Reduksjon av CO2 utslipp har ingen positiv effekt, tvert imot! Det er fornuftig kunnskapsbasert forvalting som skal til!

Klima kan ikke manipuleres!
En reduksjon av CO2 utslipp har ingen målbar effekt! Hittil ikke påvist vitenskapelig!

Dette er uomtvistelige fakta.
IPCC / Parisavtalen må skrotes. Likeså alle CO2-reduserende tiltak!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enkeltstående kommentarer / innlegg finner du her: Link.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K L I M A - kommentarer til vitenskap og politikk
Hva om klima ....?
Følgende kan være nyttig å ha med seg før man leser videre, forhåpentligvis en hjelp til å tenke selv! les HER
Klima og vitenskap
I henhold til god vitenskapelig metode fremsetter man hypoteser og underbygger dem med forskning. Det gir grunnlag for å løfte opp hypotesen til en teori som underlegges videre forskning for å avkrefte eller bekrefte teorien. Uten dette grunnlaget forkastes hypotesen som noe det ikke er verdt å investere en videre forskning i. Les HER
Klima og vitenskap II
Fravær av vitenskap. I 1986/87 utarbeidet United Nations Environment Program (UNEP) dvs. FNs miljøprogram en rapport, «Our Common Future» «Vår felles fremtid», med Gro Harlem Brundtland som leder av arbeidet med rapporten også kalt Brundtlandrapporten. Les HER
Klima og Drivhuseffekt - sannheten Sannheten er at det vitenskapelige er på ingen måte opplest og vedtatt hva gjelder klima og drivhuseffekt. Les HER

Klimapolitikk – er faktagrunnlaget i orden?
Kunnskap er stikkordet for gode beslutninger. Mangelfulle kunnskaper eller direkte fakta feil gir dårlige beslutninger. Når man meisler ut klimapolitikk så er faktagrunnlaget vitalt. Hvordan står det egentlig til? F.eks. Er utsagnet «Klima er menneskestyrt.» belagt med riktige fakta? Les HER
CO2  i klimasystemet - fakta
CO2 i atmosfæren måles i parts per million – ppm. Nå skal det være målt 408 ppm. Dette betyr at CO2 utgjør 0,0408% av atmosfæren. Les HER.
Global oppvarming - sannheten
Temperaturmålinger danner grunnlaget for en vurdering av tilstanden globalt. Målingene samles i en global gjennomsnitt temperatur. Over tid har man avdekket feilkilder i disse målingene. Det har ingen hensikt å gå inn i detaljene i eksemplene men her å merke seg at det er gjort korrigeringer eller harmonisering. Så har man tatt i bruk metoder for målinger som ikke er belemret med slike feilkilder, eks. målinger fra satellitt,  Les HER

Arktis havis - fakta
Observasjoner (*) viser at havisen i Arktis er på laveste utbredelse i september.
Figuren t.h. viser årene 2012 – 2019. Rekord minimum 2012 prikket rød linje. 2019 blå linje. Det man ser er at havisen bygger seg opp igjen, hvert eneste år, også i år! Havisen er på topp i mars og når omtrent samme nivå hvert eneste år.
Topp på ca 14,5 og bunn på ca 4,5. Dvs. en ganske stor svingning over året.
Det er ingen grunn til å tro at det snart blir isfritt! Les HER

Hvorfor bommer IPCCs modeller?
Grafiske fremstillinger og animasjoner benyttes mer og mer og blir oppfattet som absolutte sannheter. Få kommer på å stille spørsmål ved fremstillingenes riktighet. Naturlig nok fordi man har ikke spesielle kunnskaper om sakskomplekset.  Les HER

Klimamodellering er kvasivitenskap.
IPCCs modellers langsiktige prognoser bommer hvert eneste år. Så går forskere inn og raffinerer modellene og neste år bommer de litt mindre, men fortsatt bommer de. Det er to mulige årsaker til at de bommer. 1) Klimagassenes effekt tillegges for stor vekt. 2) andre forhold i klimasystemet tillegges ingen eller for liten vekt. Personlig tror jeg det er en kombinasjon av 1 og 2. Uansett er det store usikkerheter knyttet til langsiktige prognoser for utviklingen av den globale gj.sn. temperaturen.  Les HER

Ingen signifikant oppvarming på 170 år.
170 Years of Earth Surface Temperature Data Show No Evidence of Significant Warming  Author: Thomas K. Bjorklund, University of Houston, Dept. of Earth and Atmospheric Sciences.
October16, 2019
Key Points
1. From 1850 to the present, the noise-corrected, average warming of the surface of the earth is less than 0.07 degrees C per decade. 
 2. The rate of warming of the surface of the earth does not correlate with the rate of increase of fossil fuel emissions of CO2 into the atmosphere.
3. Recent increases in surface temperatures reflect 40 years of increasing intensities of the El Nino Southern Oscillation climate pattern.

Link  til publiseringen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enkeltstående kommentarer / innlegg:

Derfor er FN IPCC's klimapolitikk feil! Les HER. (30.11.21)
Det utrolige har skjedd – en hel verden er lurt trillrundt!
Les HER. (28.11.21)

Forurenser skal betale! Les HER. (21.11.21)
Klimasystemets behandling av energi mottatt fra solen.
Les HER. (21.11.21)
Klimaforskere tar feil!
Les HER. (16.1121)
Klimaforskere tar feil om klimaendringer og global oppvarming.
Les HER. (12.11.21)
FNs håpløse sirkus om klimaendringer.
Les HER. (6.11.21)
FN sirkuset i Glasgow.
Les HER. (5.11.21)
Reduser CO2utslipp, likevel fortsetter den globale oppvarmingen!
Les HER. (3.11.21)
Global oppvarming og klimaendringer menneskeskapt - global hjernevasking!
Les HER. (1.11.21)
Klimasirkus Glasgow.
Les HER. (30.10.21)
De unge styrer deres egen fremtid!
Les HER. (29.10.21)
CO2 og Global temperatur samsvarer ikke! CO2 styrer ikke temperaturen og klima!
les HER. (25.10.21)
Det grønne skiftet. Les HER. (23.10.21)
Virker Parisavtalen? Les HER. (22.10.21)
CO2avgifter og andre CO2tiltak skal bort!
Les HER. (21.10.21)
Strømprisene løper løpsk, treffer  alles økonomi ekstra hardt!
Les HER. (20.10.21)
Klimapanelets rapport 2021 er ikke vitenskapelig.
Les HER. (22.8.21)
Global oppvarming - sannheten!
Les HER. (18.10.21)
Drivhuseeffekten eksisterer ikke, bare politisk oppspinn.
Les HER. (18.10.21)
Det er ikke noe galt med elbilen som sådan.
Les HER. (15.10.21)
Det er ingen ekstrem global oppvarming!
Les HER. (12.10.21)
Klima og vitenskap.
Les HER. (10.10.21)
Strømproduksjon, strømforbruk, strømpris.
Les HER. (3.10.21)
Klima - fakta - tenk!
Les HER. (1.10.21)
Menneskeskapt klimakrise!?
Les HER. (24.9.21)
Klimautslipp reduksjoner er ikke nok!
Les HER. (24.9.21)
Do we achive anything by reduceing CO2 emissions?
Les HER. (22.9.21)
Oppnår man noe med å redusere CO2-utslipp?
Les HER. (22.9.21)
Global oppvarming og ekstremvær.
Les HER. (18.9.21)
Klimapolitikkens vitenskapelige grunnlag er feil.
Les HER. (9.9.21)
Den håpløse Klimakampen III.
Les HER. (6.9.21)
Den håpløse klimakampen II.
Les HER. (5.9.21)
Fakta om  havisen i Arktis.
Les HER. (3.9.21)
Klimapanelet, hva er det, hva gjør det og hva gjør det ikke?
Les HER. (31.8.21)
Fakta om CO2 utslipp.
Les HER. (30.8.21)
Den håpløse klimakampen!
Les HER. (28.8.21)
NRK feilinformerer om utbredelsen av havisen i Arktis.
Les HER. (26.8.21)
Klimablindhet.
Les HER. (22.8.21)
Regional oppvarming - Klimaendring?
Les HER. (19.8.21)
Bærekraftnasjon eller oljenasjon? Ja takk begge deler!
Les HER. (8.8.21)
Er global avkjøling mulig og ønskelig?
Les HER. (7.8.21)
Våre muligheter til å kunne styre global oppvarming og Klima.
Les HER. (2.8.21)
Klimaendringer i media, i forskning og i politikken.
Les HER. (30.7.21)
Klimaforskere feilinformerer. 
Les HER. (12.2.20)
Klimaforsker feilinformerer.
Les HER. (19.7.21)
Klimakrisen nok en gang.
Les HER. (12.7.21)
Klimakrisen - sannheten!
Les HER. (12.7.21)
Det er ingen klimakrise som menneskene kan styre.
Les HER. (12.7.21)
Klimakrisen - kunnskap-forvrenging / fortrenging.
Les HER. (28.621)
Meteorolog Hans Olav Hygen om lavutslipp.
Les HER. (25.6.21)
Klimabrøl, klimastreik, klimakrise.  Hva er det som foregår???
Les HER. (19.6.21)
Fakta til de som tror at CO2 styrer klima.
Les HER. (10.7.20)
Klimakrisen er konstruert!
Les HER. (3.6.21)
Energi fra solen er eneste forklaring til den lille økningen i global gj.sn. temperatur.
Les HER. (26.5.21)
Faktafeil om CO2 i atmosfæren.
Les HER. (23.5.21)
1,5 graders målet og Klimakrisen.
Les HER. (211.5.21)
Klimapolitikk på sviktende faglig grunnlag.
Les HER. (17.5.21)
Politikk er mer enn klimapolitikk.
Les HER. (12.5.21)
God klimapolitikk er fornuftig forvalting av klodens resursser.
Les HER. (5.5.21)
Mediakrise, ikke klimakrise!
Les HER. (4.5.21)
Klimapolitikk på falskt grunnlag.
Les HER. (3.5.21)
Kina og CO2utslipp reduksjoner.
Les HER. (24.4.21)
Klimakrisen en menneskeskapt krise!
Les HER. (17.4.21)  Appendix: Faktafeil. Les HER (20.4.21)
Klimaendringer!?
les HER. (15.4.21)
Menneskene sin egen fiende!
Les HER. (8.4.21)
Hva styrer den globale gj.sn.. temperaturen?
Les HER. (6.4.21)
Skal Norge redde verden alene?
Les HER. (27.3.21)
Klimasvindel - Politikk på villspor globalt.
Les HER. (7.3.21)
Meteorolog
Gjertrud Røyland: Velkommen til kunnskap og fornuft – stopp den menneskeskapte klimakrisen. Les HER. (5.3.21)
La meg forklare hvorfor klima ikke kan være menneskestyrt. Les HER. (24.2.21)
Skogene er viktig for CO2-regnskapet, men det er ikke helheten.
Les HER. (22.2.21)
Klimakrise?
Les HER. (21.2.21)
Falske forskere. Les HER. (20.2.21)
Klimapolitikken basert på feil faktagrunnlag.
Les HER. (20.2.21)
RESULTATER NÅ - etter 33 års arbeide! Les HER (16.2.21)
Det klimaforskerne ikke forteller.
Les HER (16.2.21)
Klimadiotiets hundreår.
Les HER. (15.2.21)
Klima og global temperatur.
Les HER. (6.2.21)
Klimapolitikk på ville veier!
Les HER. (5.2.21)
Klimapolitikk og deg.
Les HER. (26.1.21)
Klimakrisen en global hjernevasking!
Les HER. (8.1.21)
Faktafeil. Havisen i Arktis blir ikke borte!
Les HER. (26.12.20)
Faktafeil i media om kraftverk og utslipp.
Les HER. (21.12.20)
Faktafeil: NRK og TV2s nyhetsopplesere påstår at CO2 forurenser. Les HER. (18.12.20)   
Faktafeil om biler og forurensning. Les HER. (18.12.20)
Klima - skremsler, synsing og hersking.
Les HER.  (17.12.20)
CO2-utslippsreduserende tiltak har null effekt!
Les HER. (16.12.20)
Menneskenes utslipp av klimagasser styrer ikke klima. 
Les HER. (16.12.20)
Dagens klimapolitikk: Hjernevasking på høyt nivå!
Les HER. (27.11.20)
Klimapolitikk og faktagrunnlag. Les HER. (19.11.20)
Uforståelig Klimapolitikk og Klimaforskning.
Les HER. (15.11.20)
Sannheten om Global oppvarming.
Les HER. (8.11.20)
Sannheten om Klima og Vitenskap.
Les HER. (3.11.20)
Klimafakta.
Les HER. (26.10.20)
Nå må klimaidiotiet opphøre!
Les HER. (13.10.20)
Klima- og miljø-retorikk belemret med alvorlige feil.
Les HER. (27.9.20)
Fakta om drivhuseffekten og dens effekt på klima.
Les HER. (26.9.20)
Klimakrisen og demokratiets svakheter.
Les HER. (23.9.20)
Rettferdige avgifter - dårlig fundertee politiske løsninger.
Les HER. (16.9.20)
Farlig Metan, CO2 og Klima.
Les HER. (14.9.20)
Klimapolitikk hinsides all fornuft.
Les HER. (9.9.20)
Uærlige klimaforskere. - uærlige politikere.
Kes HER. (8.9.20)
Energi politikken trenger en gjennomgående revisjon. Les HER. (4.9.20)
Spørsmål til Rotevatn og klimahysterikere: Les HER. (30.8.20)
Sannhetsvitner i media. Les HER. (7.8.20)
Arktisk sjøis består!
Les HER! (25.7.20)
Er det saklig grunnlag for den klimapolitikk som føres? Les HER. (23.7.20) in english HERE (29.10.20)
Klimaendringer og global gj.sn. temperatur.
Les HER. (23.7.20)
Klimaendringer som skremsel.
Les HER. (23.7.20)
Vindkraft - bortkastet resursbruk.
Forfeilet energi og industri politikk. Les HER. (23.7.20)   
Veiprising (og CO2). Les HER. (22.6.20)
Forvaltning av myr-areal og CO2. Les HER. (21.6.20)
Vindkraft og CO2. Les HER. (21.6.20)
Uansvarlig manipulerende politikk.
Les HER. (20.6.20)
Riktig energipolitikk. Les HER. (20.6.20)
Klimapolitikken bygger på fantasifostre.
Les HER. (16.6.20)
Klimaspørsmålet rasjonellt behandlet.
Les HER. (15.6.20)
Klimakirken NRK.
Les HER. (15.6.20)
Grønn omstilling - den nye religionen!
Les HER! (15.6.20)
Hvordan få slutt på klimahysteriet. Les HER. (10.5.20)
Pandemien: Tilbake til normalen.
Les HER. (26.4.20)
Tibake til normalen 2. Les HER. (6.5.20)
Agenda 2030: FNs bærekraftsmål-1. Les HER. (6.5.20)
Agenda 2030: FNs bærekraftsmål-2. Les HER. (9.5.20)
Skremselspropaganda og feil i FNs mål for en bærekraftig utvikling.
Les HER. (15.5.20)
Stoppe klimaendringer!? Les HER. (18.5.20)
Overnasjonale organisasjoner!?
Les HER. (17.5.20)
Klimahysteri. Les HER. (oppdatert med referenser 26.4.20.)
Klimahysteriet er politisk skapt.
Les HER
Historien bak Klimahysteriet. Les HER. (14.5.20)
Klimahysteri og grønt skifte.
Les HER. (1.5.20)
Solsystemet og klimaendringer. Les HER.
Kan man stole på klimaforskere? NEI! Les HER.
Klimamodeller - lek med tall uten forankring i virkeligheten.
Les HER.
Politikk forkledd som forskning.
Les HER.
Åpen klimavitenskapelig debatt kreves.
Les HER.
Iskanten - Arktis. Les HER.
Slik blir du lurt av grafer. Les HER. (28.4.20)
Professoral vranglære fra UiB. Les HER. (29.4.20)
Verdens CO2-utslipp, naturlige og menneskeskapte: Les HER
Nasjonale CO2-utslipp, herunder Norges andel;
Les HER.
Fakta om CO2 målinger.
Les HER. (29.4.20) oppdatert 18.5.20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klima, CO2 og andre relaterte Fakta (plakater)
Spørsmål
Klima- systemet
Global oppvarming
CO2 i atmosfæren 1
CO2 i atmosfæren 2
Atmosfæren og CO2
CO2 i atmosfæren
CO2 i atmosfæren 3
CO2 målinger
CO2 utslipp
Verdens-banken
CO2 egenskaper 1
CO2 egenskaper 2
Atmosfærens egeenskaper
Global oppvarming 2
IPCC utsagn
Svar
Arktis havis
Kilder


Klimafakta,  plakatene med kommentarer, HER.
CO2 Fakta plakater. Les HER  og HER.