Klimafysikk er ikke politikk men vitenskap!

Demokratiet ikke uten svakheter.
Når mange nok mener noe så må det jo være riktig? Konsensus kalles det. Nei slik er det ikke nødvendigvis! Flertallet bestemmer men det kan være fullstendig feil. Dette er en svakhet ved demokratiet. Flertallstyre! Politikk m.a.o. Det er derfor ikke uten grunn at all politikk bør være faktabasert. Dvs. ikke basert på fabrikkerte fakta og spekulasjoner som i tilfellet klimasaken! Da bærer det galt av sted!

Media unnlatende mht. faktaoppfølging.
Nå er en ting politikerne og det politiske systemet. men hva med de politiske kommentatorene i media? Hvordan kan de unnlate å kommentere det faktum at klimapolitikken ikke er faktabasert? Er de også villedet av falsk propaganda? Er de av ulike årsaker for feige til å ta opp problemstillingen? Er det økonomisk fundert? Er det politisk begrunnet?

Ikke alle forskere er fysikere!
Klimafysikk er ikke politikk men vitenskap! Nærmere bestemt fysikk og termodynamikk! Og, det skal også nevnes at ikke alle forskere er fysikere!

Vitenskap avgjøres ikke gjennom avstemming!
Flertallsstyre er klart ikke egnet til å avgjøre vitenskapelige problemstillinger. Det er det bare Gro Harlem Brundtland som hevder. Hun er også en politiker som skaffet seg makt i FN systemet (UNEP) der hun sammen med meteorolog Bolin (WMO) etablerte FNs Klimapanel (IPCC – Intergovernmental ....) med Bolin som første leder! Det er trist at hun med dette har fått gehør hos så mange for den vrangforestillingen at klimaendringene er menneskestyrt. Fordi vitenskapen om klimaendringer er ikke opplest og vedtatt som hun hevder! Det er ikke noe man avgjør gjennom en avstemming! Konsensus!

Veksthuseffekten - tankespinn!
Det er fysikkens lover som gjelder i det komplekse systemet bestående av jorden, havene og atmosfæren. Veksthuseffekt er ikke vitenskapelig påvist, derfor er ikke klima endringene som det påstås styrt av menneskenes utslipp av CO2!

Klimafysikk er ikke politikk men vitenskap!

Arthur Ellingsen
realist
arth at artarn.net