Gladnyhet – den globale oppvarmingen er sterkt overdrevet!


Det skjer ingen global oppvarming å snakke om!
Tvert imot. Veksthus effekten slår ikke ut på den globale gjennomsnitts temperaturen som forventet! Ergo. veksthus effekten er en konstruksjon uten rot i virkeligheten!

Faktiske målinger av global temperatur over de siste 36 årene viser en stigning på 0,0129
ºC per år. De samme målingene viser også at stigningen avtar og flater ut de siste 18 årene. Jfr. Graf 1.
Dette betyr at det er ingen grunn til å tro at det vil fortsette å stige etter den samme raten i årene som kommer.
Spesiellt ikke når vi vet at den globale temperaturen er på topp i henhold til kjente sykler og snart vil komme til å gå ned likevel. Jfr Graf2.

Om den globale temperaturen hypotetisk fortsetter å stige med 0,0129 ºC  per år så har den globale temperaturen steget 1,29 ºC om 100 år. 

I henhold til dette vil den globale temperaturen om 20 år ha steget 0,258 ºC!!!

Hva skal man si til dette? Om hundre år er 1,5 grader målet nådd, godt og vel! Og det er uten reduksjon av CO2! Det må man vel kunne si er fantastisk!?

Tallene er faktiske målinger gjort fra satellitt i de nederste luftlag i atmosfæren av RSS – Remote Sattelite Systems (*). Jfr. Graf 1.
Tallenes tale er klare!

Dette må tas på alvor!
Det er nødvendig med en forklaring på hvorfor ikke veksthus effekten har slått til med økende CO2 i atmosfæren! Hvorfor predikerer Klimapanelets modeller en alarmerende utvikling av klimaet mens tallene sier noe annet? Hvorfor fortsetter de fleste å tro at klimaendringene er menneskeskapt?

Klimapanelets forskere reagerer med å regne om sine matematiske modeller og er kommet til at man kan slippe ut fire ganger så mye CO2 og likevel oppnå 1.5 graders målet! (2) (3) Faktiske målinger viser at det likevel vil skje med god margin og det ser ut som om forskerne får rett men på feil premisser!

Det er vel på tide at spørsmålene besvares! Universitet i Oslo bør pålegges å fremskaffe fysiske bevis for at klimaendringene er menneskeskapt. Hvis et slikt bevis ikke kan fremskaffes bør UiO bekrefte at fra et vitenskapelig ståsted så betyr det at påstanden  er feil! 


Arthur Ellingsen
realist
mail: arth at artarn.net

Graf 1.
Graf 2.

  1. Tallene er i henhold til faktiske målinger gjort fra satellitt i de nederste luftlag i atmosfæren av RSS – Remote Sattelite Systems (*). Jfr. Graf 1.

  1. http://www.side3.no/vitenskap/sjokkrapport-verden-kan-slippe-ut-fire-ganger-sa-mye-co2-som-vi-trodde/3423375483.html

  1. Klimapanelets forskere er Richard J. Millar, Jan S. Fuglestvedt, Pierre Friedlingstein, Joeri Rogelj, Michael J. Grubb, H. Damon Matthews, Ragnhild B. Skeie, Piers M. Forster, David J. Frame og Myles R. Allen. Lederen Millar er ved Oxford universitet. To, uthevet,  er ved Cicero, UiO.


*) http://www.remss.com/blog/RSS-TMT-updated.html