FN/Klimapanelets strategi er feil!

Tiltak i Norge for å redusere klimagassutslipp har kun negativ effekt for den enkeltes og samfunnets økonomi! I tillegg tar det fokus vekk fra nødvendige og viktige miljøtiltak!

For å treffe riktige valg må man se på helheten og da dimensjonene i det hele.

Klimagasser er en samling gasser der den molekylære strukturen er mer kompleks i forhold til Nitrogen og Oksygen i atmosfæren. Disse gassene absorberer derfor mer energi når de utsettes for IR stråling enn Nitrogen / Oksygen. Dette er nok opphavet til spekulasjonene om en veksthus effekt i atmosfæren. Jfr. forsker Arrhenius på 1880-tallet.

Hvilke gasser er det snakk om og hvor mye er det av dem i atmosfæren? Vanndamp, CO2, og Metan er slike gasser. Og som man kan se nedenfor utgjør de en svært liten del av atmosfæren. Av vanndamp er det ca 10000 ppm (parts per million) av eller 1 % i atmosfæren. CO2 er 400 ppm eller 0,04%. Metan er 0,7 ppm eller 0,00007%. Så er det noen andre gasser som hver for seg utgjør i størrelsesorden 1 ppm eller 0,0001 % i atmosfæren. Tilsammen utgjør disse gassene 1.0402 % av atmosfæren der vanndamp med 1% er dominerende. (kilde: wikipedia)

UNSTAT (FN) har estimert menneskenes samlede årlige utslipp til å være 6,67 ppm eller 0,0007%. Bare en liten del av dette går ut i atmosfæren, 2,8% sies det, resten absorberes i havene og benyttes av plantene!

Norges utslipp er estimert til å være 0,14% av samlet utslipp, 0,0093 ppm eller 0,0000009% av atmosfæren. Det gir uansett null effekt når kun 2,8% går ut i atmosfæren! Det fremgår at det er få land som slipper ut mindre enn Norge!

Det er fem seks land som slipper ut mesteparten av CO2. Bl.a. China og India, som fortsetter med kullkraftverk. Om det nå er slik at utslippene av klimagasser styrer klimaendringene så må innsatsen komme hos de fem – seks største utslippslandene om det skal få effekt! Fokus burde vært der!

Å regne utslippene i tonn er opplagt til for å villede. Norges utslipp har over hode ingen signifikant effekt på mengden CO2 i atmosfæren!

Tiltak i Norge har kun negativ effekt for den enkeltes og samfunnets økonomi!

Åpenbart er Klimapanelets strategi feil!

FN er tuftet på at alle skal bidra likt og da i forhold til størrelse! Når det gjelder utslipp av klimagasser så skulle nøkkelen være mengden utslipp. Slik er det ikke. Noen land har ikke økonomi til tiltak. Derfor har man etablert et klimafond der noen land, de rike, bidrar. Fondet vil da gå inn med tiltak der landene ikke har økonomi selv til det.

Igjen feil strategi. I likhet med Norge, har de fleste av disse landenes utslipp null effekt på mengden klimagasser i atmosfæren. Eneste effekt er at den er negativ for betalerlandets økonomi!

FN/Klimapanelets tiltak har ingen effekt på klimaendringene! Dette burde landenes utsendte politikere sett!