Parisavtalen på falsk grunn!

Parisavtalen bygger på påstanden at klimaendringene er menneskeskapt og man er fortalt at vitenskapen er helt klar.

Nå er det imidlertid slik at en vitenskapelig holdbar verifisering av veksthus effekten foreligger ikke. Påstanden om menneskeskapte klimaendringer er følgelig feil.

Den enkelte stat kan derfor forlate Parisavtalen uten konsekvenser av noen art for den stat som måtte gjøre det. Det juridiske er klart, en avtale som er inngått på falske premisser kan uten videre brytes. Den enkelte kan derfor også ha krav på erstatning fra det organ som driver denne virksomheten, dvs. fra Klimapanelet (IPCC) og i siste instans FN.

Man skulle aldri ha tiltrådt IPCC samarbeidet og Parisavtalen skulle heller ikke vært signert, nettopp fordi det hele baserte seg på den falske påstanden om årsaken til klimaendringene.

Konsensus, politikk ikke vitenskap.

Nå vil mange tilhengere av Klimapanelet protestere vilt og vise til vitenskapelig konsensus på 97,1 %. Det man ikke vet er at tallet er ikke riktig. Kun 23,8% av undersøkte rapporter inneholdt påstanden og INGEN av dem inneholdt en vitenskapelig verifisering av påstanden. Konsensus er det samme som «Mange sier at ....» som noen tyr til når de mangler valide argumenter. Konsensus hører hjemme i den politiske verden ikke i den vitenskapelige. I seg selv beviser det ingenting.

Global oppvarming og ekstreme vær hendelser.

Så vil mange vise til ekstreme klimautslag som oppleves og påstå at dette skyldes økninger i den globale temperaturen. Påstanden er jo direkte feil for det har ikke vært en dramatisk utvikling av den globale temperaturen. Tvert imot, det har vært en svært liten årlig økning i temperaturen. Det viser RSS som måler temperaturer fra sattelitt i nedre luftlag. Årlig økning de 36 siste årene inkludert 2016 var 0,0129 grader. Om det fortsetter slik vil temperaturen ha økt 1.29 grader om 100 år. Nå blir det naturligvis ikke slik fordi i henhold til kjente sykler over 420000 år så er vi nær toppen og det vil snart av seg selv skje en nedgang hvilket pausen de siste 18 årene bekrefter.

Så er det naturligvis også et spørsmål om hvordan man kan utlede ekstreme værutslag fra en gj.sn. temperatur som ligger på nivået 14-15 grader Celsius? Den krystallkula skulle jeg gjerne hatt. Vitenskapelig er det definitivt ikke!

Matematiske modeller er kun en visualisering ikke vitenskap.

Så vil noen vise til Klimapanelets matematiske modeller som projiserer en ekstrem utvikling av den globale temperaturen. Til det er det å si at de stemmer ikke med virkelige observasjoner / målinger. Det viser RSS grafisk. Det er det bare en konklusjon på, modellene baserer seg på forutsetninger som er feil. Det er bl.a. de påståtte veksthus egenskapene til CO2. Skrot inn, skrot ut!

Jeg tenker at tar man vekk de feilaktige forutsetningene i modellene så får man en projisering som passer bedre. Dvs. projisring ut i tid må vel også ta hensyn til det vi vet om de langsiktige syklene? Noe for Klimapanelets matematiske modellbyggere!?

CO2 øker i atmosfæren, men det samsvarer ikke med den globale temperaturen som egentlig er ekstremt stabil.

Ergo er det ingen veksthus effekt. Klimaendringene styres ikke av menneskene.

IPCC (Klimapanelet) må avvikles straks!

Arthur Ellingsen

Realist

mail: arth at artarn.net

Referanser:
I flg. link forklares hva konsensus egentlig er, inklusiv vitenskapelig konsensus med referanse til Cooks arbeider. http://myklima.net/KonsensusCook.html
I flg. link finner man betraktninger om globale temperaturer og eventuell sammenheng med ekstremvær forekomster. Fakta inngår.: http://myklima.net/gladnyhet.html
I flg. linker finnes fakta bl.a. om matematiske modeller: http://myklima.net/klimafakta.html og http://myklima.net/Klimapapeg%C3%B8yene.html
Her finnes alt samlet: Klimasaken http://myklima.net/