Klimaalarmisme.
Menneskene er lett å skremme!


"Ekstreme klimautslag har aldri vært verre!" "Det blir mye verre hvis vi ikke gjør noe!"

Kan vi gjøre noe og hva skulle i så fall det være?
Da må vi selvsagt støtte oss på vitenskapen!

- GISS viser oss at den globale temperaturen steg fra ca 14 ºC i 1880 til 14.5 ºC i 2015. ca 0.5 ºC på 135 år! Dvs. 0,0037 ºC pr år!

- RSS har målt globale temperaturer de siste 36 årene og de viser en stigning på 0,444 ºC, dvs 0,0012 ºC pr. år. RSS viser også en pause de siste 18 årene. Justeringer skjuler ikke denne utflatingen.

- Fra iskjerner hentet i Antartisk ser man at over 420000 år varierer den globale temperaturen i sykler og at man nå befinner seg ved en topp.

Hva betyr dette?

- Atmosfæren regulerer avgangen av mottatt energi meget godt! 0,0012 ºC stigning pr. år er ekstremt lite!

- Avgangen av energi har sunket og flatet ut de senere årene. Det antyder at den globale temperaturen er på topp og kommer til å gå ned de kommende årene.

Med dette bakteppet skal det altså bli mye verre kommende år hvis vi ikke gjør noe! Hva skulle isåfall det være?

- "Utslipp av klimagasser, først og fremst CO2, må reduseres drastisk."

I de siste 135 årene har CO2 i atmosfæren økt fra 380 ppm (*) til 400 ppm. Verden har samtidig ikke fått i gang en reduksjon av utslipp som monner, CO2 har fortsatt å øke i atmosfæren.
CO2 stiger mens den globale temperaturen snarere synker.

Konklusjon:

- Redusert CO2 utslipp vil ikke hjelpe på den globale temperaturen! Det er ingen sammenheng!

- Naturlige variasjoner alene bestemmer klima og forekomsten av ekstremvær!

Det er ikke vitenskap det IPCC, Cicero (UiO), Bjerknessenteret (UiB), universitetet i Oxford, ... bedriver, det er lek med matematiske modeller som ikke stemmer med virkelige observasjoner / målinger!

Det mange ikke er klar over er at matematiske modeller, selv om de skulle stemme med målinger, er ikke det nødvendige vitenskapelige beviset for at klima endringene er menneskeskapt.
Det vil simpelthen være en logisk feilsluttning!

Tropiske stormer, ekstreme nedbørsperioder, oversvømmelse, etc. er skremmende men kun forårsaket av naturlige variasjoner i klimasystemet.
Det kan få noen og enhver til å tro på ikke vitenskapelig
verifiserte påstander om at klima endringene er menneskeskapt!

Det er mange etterhvert som profitterer på å holde myten om menneskeskapt klima ved livet. Spørsmålet er hvor lenge kan man holde skremselspropagandaen gående før det blir alment kjent at menneskeskapte klimendringer er en myte?   


Arthur Ellingsen
realist
arth at artarn.net


*) ppm - parts per million, 400ppm er 0,04% av atmosfæren.
http://myklima.net/gladnyhet.html
http://myklima.net/