Hva er egentlig konsensus om menneskeskapt global oppvarming?

Flg. personer, visstnok forskere, har gjort en kvantifisering av konsensus om menneskeskapt global oppvarming basert på forordene i vitenskapelige rapporter (1991 - 2011), fagfelle vurderte sådane påstår de og hele 11944 i tallet.
John Cook, Dana Nuccitelli, Sarah A Green, Mark Richardson, Bärbel Winkler, Rob Painting, Robert Way, Peter Jacobs and Andrew Skuce

Utvalgs kriteria 1: Rapprter som nevner flg. i forordet (Abstract) 'global climate change' eller  'global warming' utvelges.
Utvalgs kriteria 2: Så velges de med utsagn som "global oppvarming er
menneskeskapt" eller  "global oppvarming er ikke menneskeskapt".

Dette ble resultatet:

66.4% av forordene uttrykte ikke noe om menneskeskapt global oppvarming.
32.6% anerkjente menneskeskapt gobal oppvarming.
0.7% avviste menneskeskapt global oppvarming.
0.3% var usikre om årsaken til global oppvarming.

Kortversjonen videre er at:

Av de som har uttrykt noe om menneskeskapt global oppvarming har 97,1 % anerkjent menneskeskapt global oppvarming. (eureka).

De 66,4 % som ikke har sagt noe i sin rapport vet vi altså ikke hvor de står mht. menneskeskapt global oppvarming.
Hvorfor har ikke Cook m. følge bedt disse om en kommentar?

Istedet sendte de e-mail til 8547 forfattere med invitasjon om å rangere sin egen rapport og fikk 1200 svar (14% ) tilbake. Utfallet var som over 97.2%.
Hvorfor var det så mange som 86% som ikke svarte?

Forteller det oss noe om hvor stor (liten) vekt man skal 
tilllegge den påståtte unnskyld beregnede konsensus? Selv om det er uttrykt i en vitenskapelig rapport, kan det tillegges vekt? NEI, fordi det føres ikke vitenskapelig bevis for påstandene i disse rapportene. 
Det hjelper ikke om mange gjentar en ikke verifisert påstand!
Det nytter ikke å forsterke påstanden som er av typen "Mange sier at ....".

Hva skjer så når man påpeker det håpløse i denne konsensusbetrakningen? Jo da kommer man opp med Konsensus på konsensus.
Dvs. man har ikke forstått det unyttige i konsensusbetrakninger og kjører på med et antall nye i samme stil som den første av Cook+++. Se ref. 2 linken så kan du lese selv. Krampetrekninger spør man meg. Svada.

Påstanden om menneskeskapt klima er ennå ikke vitenskapelig verifisert.

Ref.: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024/meta
Ref.2:http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002#erlaa1c48s4

Satt i pennen av:
Arthur Ellingsen
realist
arth at artarn.net