Atmosfære og CO2 fakta

World Bank / FN Sambandet:  CO2 Estimater/ anslag.


FN-sambandet får sine tall fra World Bank! Tallene for 2013 er ikke helt de samme! FN-sambandet har ikke tall for 2014! Fra 2013 til 2014 går tallene for China, USA og India opp, mens for Russland, Japan og Tyskland går de ned!
 
Ref.: http://www.fn.no/Statistikk/CO2-utslipp

https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?locations=NO

Forholdet mellom atmosfæren og CO2 utslipp og Norges CO2utslipp
Atmosfæren har en samlet masse på om lag 5,15×1018 kg eller
5.100.000.000.000.000.000 kg og herav er 0,04% (400ppm) CO2
      2.040.000.000.000.000 kg (400ppm) og iflg World Bank var CO2 utslipp i 2014
           36.138.285.000.000 kg  (7,08ppm eller 0,0007%) hvorav Norge slapp ut
                  47.627.000.000 kg  (0,0092ppm eller
0,00000092%  av atmosfæren) som er                                                   0,13% av samlet utslipp,
Det sies at bare en brøkdel av utslippene går ut i atmosfæren. Havene frigjør eller binder CO2 avhengig temperatur (oppvarming eller avkjøling). Havene er uansett basisk. CO2 opptak gjør dem mindre basisk! Dvs. det skjer ingen forsuring.
                                                                        

ppm - parts per million
ref.: Jordens atmosfære https://no.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3%A6re
World Bank / FN Sambandet https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?locations=NO

ppm – parts per million